fbpx
Seizoensarbeid : Nieuwe maatregelen
9 november 2023

De ministerraad van 27oktober 2023 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse maatregelen omtrent seizoensarbeid uitvoert.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2023 besliste de ministerraad om de tijdelijke maatregelen voor de seizoensarbeid, die voorzien waren voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, structureel te verankeren vanaf het jaar 2024.

Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor de uitvoering van de volgende maatregelen:

  • het aantal dagen gelegenheidswerk wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw
  • daarnaast is er een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (100 halve dagen, in plaats van 50 hele dagen, zijn mogelijk. Deze speciale regeling geldt niet voor de uitzendarbeid)
  • de specifieke regels voor de witloof- en fruitteelt worden afgeschaft, met uitzondering van de specifieke dagforfaits voor de witloofsector
  • de regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit wordt gehandhaafd
  • in de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (CAO)
  • er worden dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt

Laatste nieuws