fbpx
Coronaviruscrisis : download hier het aanvraagformulier van het overbruggingsrecht
24 maart 2020

In het kader van de Coronacrisis versoepelt men de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht.

In volgende situaties kan je als zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) in aanmerking komen voor het tijdelijk Corona-overbruggingsrecht:

  • de overheid heeft je verplicht om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun handelszaak (zoals restaurants, cafés en niet-voedingszaken) verplicht moeten sluiten of zelfstandigen die verplicht op afspraak moeten werken. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hier onder.
  • de overheid heeft je niet verplicht je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de Coronacrisis je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Als voorwaarden gelden dat je:

  • zelfstandige in hoofdberoep bent (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters); of een zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep ;
  • als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België;
  • geen vervangingsinkomen geniet.

Opgelet: in tegenstelling tot sommige pijlers van het klassieke overbruggingsrecht is voor het Corona-overbruggingsrecht geen attest van de RVA vereist om te bewijzen dat je niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Het Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart en april, nl. :

  • 1.291,69 EUR indien je geen gezinslast hebt;
  • 1.614,10 EUR indien je wel gezinslast hebt.

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor maart worden uitbetaald begin april en voor april, begin mei.

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Laatste nieuws