fbpx
Voorwaarden voor een veilige heropstart van de niet-voedingswinkels
30 april 2020

Covid-19

Voorwaarden voor een veilige heropstart van de niet-voedingswinkels

Vandaag hebben de sociale gesprekspartners van de handel een gemeenschappelijke verklaring ondertekend die de voorwaarden vastlegt voor een veilige heropstart van de niet-voedingswinkels op 11 mei. 

 

RICHTLIJNEN VÓÓR DE HEROPENING

Alvorens een winkel heropstart, is het cruciaal om zich goed voor te bereiden om de veiligheid van klanten en personeel te kunnen garanderen. Hiervoor kunnen een aantal algemene richtlijnen uitgevoerd worden. Deze kunnen genomen worden vanuit de hoofdzetel en/of op winkelniveau.

 

 1. Zorg, indien nodig, voor een voorafgaande reiniging van de ruimtes en voor het materiaal dat gebruikt wordt door klanten en personeel.
 2. Zorg voor een goede communicatie met uw medewerkers, klanten en leveranciers. Voorzie bijvoorbeeld regelmatig een briefing voor medewerkers en infopanelen voor klanten en leveranciers.
 3. Zorg dat alle schoonmaak- en veiligheidsmateriaal in voldoende mate ter beschikking is vóór de heropening van de zaak.

 

Social distancing is het sleutelelement voor onderstaande richtlijnen. Er moet echter een onder-scheid gemaakt worden in de ruimtes die enkel toegankelijk zijn voor het personeel en de ruimtes waarin ook klanten aanwezig zijn. Daarnaast moet er rekening gehouden worden dat deze richtlijnen bedrijfsoverkoepelend zijn en dat de verdere praktische invulling ervan op bedrijfs- en/of winkelniveau bekeken moet worden.

 

RICHTLIJNEN VOOR DE RUIMTES ENKEL TOEGANKELIJK VOOR HET PERSONEE

Voor ruimtes van non-food handelszaken waar er enkel toegang is voor het personeel, gelden dezelfde wettelijke maatregelen als die voor andere niet-essentiële bedrijven en die te vinden zijn in het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en in het Ministerieel Besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020:

 

 • Telewerk is verplicht voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
 • Voor de functies waar telewerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van ‘social distancing’ te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

Voor deze ruimtes kunnen bijgevolg volgende maatregelen aanbevolen worden:

 

 1. De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden. Dit geldt zowel op de werkvloer als in de pauzeruimte of de verkleedruimte
 2. Versterkte hygiënemaatregelen. Dit geldt zowel voor het personeel als externen (leveranciers, bezoekers…)
 3. Aantal personeelsleden in eenzelfde ruimte beperken→Aantal personen in één ruimte moet zo zijn dat de fysieke afstand van 1,5 meter ten allen tijde gegarandeerd kan worden. Dit is ook van toepassing indien er eventueel vervoer voorzien wordt (bv pendelbusjes)
 4. Het dragen van mondmaskers voor personeel.

 

RICHTLIJNEN VOOR DE RUIMTES TOEGANKELIJK VOOR KLANTEN

In de ruimtes die toegankelijk zijn voor klanten moet worden toegezien op de strikte naleving van onderstaande voorzorgsmaatregelen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op die die wettelijk verplicht zijn voor winkels die reeds open zijn:

 1. De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een fysieke afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden→ Dit geldt zowel voor het personeel als voor de klanten
 2. Aantal klanten in een winkelruimte beperkt tot maximum 1 klant per 10 m²
 3. Een klant mag maximum 30 minuten in een winkelruimte aanwezig zijn
 4. In de mate van het mogelijke komt de klant alleen

 

Daarnaast worden volgende elementen sterk aangeraden door de overheid:

 • Elektronische betalingen stimuleren 6. Versterkte hygiënemaatregelen voor klanten en personeel
 • Het dragen van mondmaskers voor het personeel

Laatste nieuws