fbpx
Coronaviruscrisis: nieuwe Brusselse steunmaatregelen voor de ondernemingen
15 mei 2020

De Brusselse regering heeft op 14 mei 2020 bijkomende maatregelen genomen ter ondersteuning van sectoren die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis de Coronaviruscrisis.

De Brusselse hoofdstedelijke regering is het eens geworden over de manier waarop een steunpremie van 2.000 euro kan worden aangevraagd door zelfstandigen en ondernemingen met niet meer dan vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.

Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van:

  • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
  • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. Net zoals voor de premie van 4.000 euro zal er alles aan gedaan worden om de administratieve formaliteiten zo eenvoudig mogelijk te houden en de betaling zo snel als het kan uit te voeren. De ondernemers kunnen zich best nu al inschrijven op de website van de dienst 1819 (www.1819.brussels) om op de hoogte gebracht te worden van de exacte datum waarop het formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zal zijn.

Deze premie zou naar schatting zo’n 50.000 Brusselse zelfstandigen en ondernemingen ten goede komen. Er wordt een budget van in totaal 102 miljoen euro voor uitgetrokken. Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

Laatste nieuws