fbpx
Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen
24 juni 2020

Op 16 mei 2020 heeft de Ministerraad een tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen goedgekeurd.

Wie kan er aanspraak op maken?

Zelfstandigen die de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor de betreffende maand niet (meer) genieten, en die dus hun activiteiten hebben hervat of voortgezet, maar die gedurende één of beide maanden de uitoefening van hun zelfstandige activiteit verminderd zien vanwege de zorg die zij in deze uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge de COVID-19-crisis aan hun kind(eren) moeten geven.

Om welk bedrag gaat het? 

Het gaat om een maandelijkse uitkering van 532,24 euro (875 euro voor éénoudergezinnen) voor de maanden mei en/of juni 2020 voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking.

De aanvraag moet gebeuren bij het sociaal-verzekeringsfonds van betrokkene.

Laatste nieuws