fbpx
Uitsel voor btw-plichtigen – Zommervakantie 2020
3 juli 2020

De FOD Financiën zal tijdens de zomervakantie 2020 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van ‘Mini One Stop Shop’ (MOSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Aangiften

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Aangifte Datum voor indiening
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2020 ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)

 

Uitzondering:

  • Vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw
  • Genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut

Indien u recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:

  • Uiterlijk op 24 juli 2020 voor de aangiften juni 2020.
  • Uiterlijk op 24 augustus 2020 voor de aangifte van juli 2020.

De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, zal het krediet niet worden terugbetaald maar automatisch worden teruggeplaatst op de rekening-courant.

Opgaven

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Opgave Datum voor indiening
Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2020 ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2020 ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)


Betalingen

De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2020 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2020) en ten laatste op 20 augustus 2020 (aangifte van juli 2020).

Laatste nieuws