fbpx
Acerta : Zes op de tien starters blij met hun keuze, ondanks corona
14 juli 2020

Starters ervaren wel meer stress dan voor corona

  • Zes op tien recent gestarte zelfstandigen zijn ondanks corona nog steeds blij met hun keuze om eigen baas te worden.
  • Stress piekt door corona: 72% van de zelfstandigen heeft er last van. Vóór corona was dat nog 52%.
  • Zes op de tien zelfstandigen is gerust dat ze de coronacrisis zonder kleerscheuren doorkomen.
  • Bijna een derde van de zelfstandigen keerde zich tijdens corona geen loon uit, nog eens een derde ging voor (iets) minder loon.

Brussel, 14 juli 2020 – Zes op de tien recent gestarte zelfstandigen hebben geen spijt dat ze de stap naar ‘eigen baas zijn’ hebben gezet. En dat ondanks de stokken die de coronacrisis hen in de wielen stak. Zes op de tien zelfstandigen vrezen ook niet voor het voortbestaan van hun zaak. Twee op de drie moesten het wel met minder of geen loon doen tijdens de lockdown. Het zijn enkele van de bevindingen uit de jaarlijkse barometer bij startende zelfstandigen van hr-dienstenbedrijf Acerta, die dit jaar in volle coronacrisis werd afgenomen. 58,5% van recent gestarte zelfstandigen zelfs tijdens corona tevreden over keuze.

Zes op tien recent gestarte zelfstandigen heeft geen spijt van keuze

Van alle zelfstandigen die zich relatief kort voor de coronacrisis als zelfstandige hebben gevestigd, is zes op de tien (58,5%) nog steeds (uiterst) tevreden dat ze de stap gezet hebben. Vóór corona lag dat cijfer wel nog hoger: 88%.

Grafiek 1: tevredenheid over keuze voor zelfstandigheid, met corona en zonder corona

De coronacrisis heeft ook meer startende zelfstandigen stress bezorgd. Vóór corona sprak iets meer dan de helft (52%) over negatieve gevoelens zoals stress, na corona is dat gestegen naar 72%.

Els Schellens, Director Operations Starters en Zelfstandigen van Acerta: “Natuurlijk zien we ook onder starters het effect van de coronacrisis. Dat de tevredenheid bij hen daalt, is niet verrassend in een periode van wereldwijde crisis. Het is ook logisch dat heel wat zelfstandigen kampen met stress in deze onzekere tijden. Maar dat de stress nu piekt naar ongekende hoogten, verontrust ons toch. Daarom proberen we hen zo goed mogelijk te begeleiden in de heropstart en de terugkeer naar de meer normale gang van zaken.”

61% vreest niet voor voortbestaan

Hoe groot de uitdaging voor starters tijdens de coronacrisis ook was, meer dan zes op de tien (61,2%) vreest niet voor het voortbestaan van zijn/haar zaak. Slechts één op de vijf ziet zijn activiteiten (in (zeer) hoge mate) bedreigd. 21% erkent wel dat indien de steunmaatregelen er niet waren geweest hun zaak failliet zou gegaan zijn.

Grafiek 2: Inschatting voortbestaan zelfstandige activiteit in coronatijden

Van de nood een deugd: terugval in activiteiten benut voor eigen ontwikkeling

Een van de belangrijkere motivaties voor startende zelfstandigen om de stap naar zelfstandigheid te zetten, blijkt hun ambitie om zich verder te ontplooien. Door corona zagen starters hun werkweek van gemiddeld 44,7 uur teruggeschroefd naar gemiddeld 27,4 uur (hoofdberoep). Dat terugschroeven van activiteit heeft 1 op 5 starters aangegrepen om meer te werken aan de eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding.

Els Schellens: “We zien dat starters eager zijn, ze willen bijleren, ze willen vooruit. Bij 60% van hen heeft corona aan die ambitie niets afgedaan, wel integendeel. Bij 1 op 5 onder hen werd zelfs meer ingezet op eigen ontwikkeling.”

Starters-zelfstandigen reageren flexibel op de crisis: met aanpassingen op loon en/of activiteiten

Een ander antwoord op de terugval van activiteiten vanwege corona vonden starters in het opnemen van andere activiteiten dan die waar ze tot dan voor waren gegaan (27,7%). 62,7% acht een voldoende grote financiële buffer te hebben om de coronacrisis ook de komende tijd het hoofd te bieden. Wel keerde een deel van de zelfstandigen in hoofdberoep zichzelf geen loon uit: in maart ging dat over 27% en in april over 29,7%. Voor 37,4% was corona geen reden om het eigen loon aan te passen; anderen deden het met iets minder loon in maart (32%) en april (35%).

 

Over de cijfers

Acerta lanceerde de Graadbarometer in 2016 een grootschalig onderzoek onder startende zelfstandigen. Het onderzoek in 2020 liep van 29 mei 2020 tot en met 20 juni 2020, 1.023 respondenten namen eraan deel.

Laatste nieuws