fbpx
Tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie: overgangsmaatregelen van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020
5 augustus 2020

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31.12.2020.

Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.

De sectoren en werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis:

  • ofwel de werkgevers die kunnen aantonen dat ze behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken;
  • ofwel de werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen kunnen aantonen in het tweede trimester 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De andere sectoren en werkgevers moeten, vanaf 01.09.2020 opnieuw de gewone regels inzake tijdelijke werkloosheid toepassen.

Er zijn wel nog soepelere voorwaarden in geval van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen.

Meer informatie over die overgangsmaatregelen en het verschil met de gewone stelsels is te vinden in het infoblad E2-Tijdelijke werkloosheid- COVID 19 – overgangsmaatregelen en in de FAQ corona(pdf).

Laatste nieuws