fbpx
Sluiting van Brusselse cafés : SDZ eist dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de omzetverliezen van de uitbaters volledig compenseert!
9 oktober 2020

SDZ blijft de beslissing van de Brusselse regering over de volledige sluiting van cafés betreuren. “Het Gewest laat de uitbaters de rekening betalen voor zijn eigen onvermogen om de sanitaire regels te laten naleven, zonder rekening te houden met de inspanningen die de uitbaters hebben gedaan om hun klanten in alle veiligheid te bedienen”, aldus Daniel Cauwel, Voorzitter van de Interprofessionele Werkgeversorganisatie SDZ en lid van Brupartners.

Voor SDZ ligt het probleem vandaag niet bij de sector van de cafés maar wel bij het onvermogen in hoofde van de overheid om de bevolking ervan bewust te maken dat de bestaande sanitaire voorzorgsmaatregelen correct moeten worden nageleefd. Voor de federatie is het bovendien evident dat de Brusselse overheden op het vlak van controle en handhaving, in gebreke blijven.

SDZ is van mening dat de Brusselse regering in deze omstandigheden de verkeerde kant opgaat. Binnen de sector begrijpt niemand deze beslissing. Dit geldt eveneens voor de klanten. De regering had de klanten en de uitbaters die de regels niet naleven moeten aanpakken. Bovendien is er geen enkele objectieve reden om de cafés als doelwit te nemen. Alles wijst er immers op dat het virus zich vooral verspreidt in de privésfeer, in de scholen, in de universiteiten en in tal van vergaderingen waar geen enkele controle wordt uitgevoerd.

SDZ vindt het dan ook absoluut oneerlijk om de rekening door de cafés te laten betalen. Zij zijn onschuldige slachtoffers van de falende politiek en van het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van een klein deel van de bevolking.

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “Gelet op deze onrechtvaardigheid eisen wij dat het Gewest steunmaatregelen uitwerkt waarbij de omzetverliezen volledig worden gecompenseerd.”

Tot slot eist SDZ dat alle steunmaatregelen die worden ingevoerd, worden opengesteld aan alle café-uitbaters, zonder beperking. Dit is de enige manier om talrijke faillissementen in de Horeca te vermijden!

 

Laatste nieuws