fbpx
Financiën : “Proxi-leningen” vanaf 15 oktober mogelijk in Brussel
14 oktober 2020

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft zonet in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsbesluit betreffende de Proxi-lening. Deze lening is bedoeld om privéspaargeld te mobiliseren ten behoeve van de financiering van Brusselse kmo’s om op korte termijn hun eigen vermogen te versterken. Concreet biedt de Proxi-lening aan particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen via een belastingkrediet gekoppeld aan een waarborg genieten.

Vanaf 15 oktober zullen de eerste Proxi-leningen kunnen gesloten worden en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds.

De Proxi-lening heeft de volgende kenmerken:

 • Alle zelfstandigen, kmo’s en verenigingen van het Brussels Gewest met een economische activiteit kunnen deze steun krijgen;
 • De lening heeft een termijn van 5 of 8 jaar. Ze kan in één keer of maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks terugbetaald worden;
 • De rentevoet van de lening bedraagt minimaal 0,875% en maximaal 1,75% (wettelijke rentevoet voor 2020);
 • De kredietnemer bestemt de geleende middelen uitsluitend voor de uitoefening van zijn ondernemingsactiviteit;
 • De onderneming mag maximaal 300.000 euro lenen;
 • De kredietgever kan per onderneming maximaal 75.000 euro investeren per belastingjaar, met een absoluut maximum van 200.000 euro;
 • De kredietgever geniet een jaarlijks belastingkrediet:
  • van 4% van het geleende bedrag gedurende de eerste drie jaar;
  • vervolgens van 2,5% voor de volgende jaren.
 • Indien de kredietnemer niet in staat is om terug te betalen (faillissement,…), recupereert de kredietverstrekker 30% van het uitstaande bedrag via een éénmalig belastingkrediet;
 • De lening is achtergesteld zowel ten opzichte van de bestaande als de toekomstige schulden van de onderneming.

De kredietverstrekkers en de kredietnemers moeten een leningsakte ondertekenen. Deze akte wordt aan de hand van het modelformulier dat door het Brussels waarborgfonds ter beschikking wordt gesteld, opgemaakt. Kredietverstrekkers en kredietnemers zullen bovendien via platformen met elkaar in contact worden gebracht, wat het sluiten van een Proxi-lening tussen deze partijen zal vergemakkelijken.

 

Laatste nieuws