fbpx
David Clarinval heeft de verlenging van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart deze vrijdag op de regeringstafel gelegd
16 oktober 2020

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart loopt normaal gesproken eind oktober ten einde. Aanstaande vrijdag heeft David Clarinval, de minister van Zelfstandingen en KMO’s, voorgesteld om dit samen met de regering te verlengen tot het einde van het jaar.

Het overbruggingsrecht is een zeer waardevolle steunmaatregel voor de sectoren die door de COVID‑19‑crisis worden getroffen. Er zijn twee soorten.

Ten eerste is er het crisis-overbruggingsrecht, dat voorziet in de toekenning van een vergoeding aan zelfstandigen die hun activiteit hebben moeten onderbreken ten gevolge van een maatregel die door de Nationale Veiligheidsraad (of het Overlegcomité) is genomen. Dit recht blijft beschikbaar tot 31 december.

Ten tweede is er het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Het biedt een minimuminkomensgarantie aan zelfstandigen die, na tijdelijke onderbreking van hun activiteit als gevolg van een verbod of beperkingen in het kader van de COVID-19-crisis, deze hebben kunnen hervatten, maar niettemin een inkomensverlies hebben geleden. Het komt dus ten goede aan de non-food handelaars, kappers, hotels, restaurants, reisbureaus, …

Om van dit tweede soort overbruggingsrecht te kunnen genieten, moeten zelfstandigen actief zijn in een van de sectoren die bij ministeriële besluiten gedurende meer dan een kalendermaand geheel of gedeeltelijk zijn gesloten en die bij heropening onder druk blijven staan. Zij moeten ook aantonen dat hun activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand een daling van ten minste 10% van hun omzet of bestellingen vertoont ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Deze maatregel is gericht op zelfstandigen die hoofdzakelijk als zelfstandige werken of die bijdragen betalen als zelfstandige en maakt het mogelijk een financieel voordeel van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met een gezinslid ten laste) toe te kennen.

Dit overbruggingsrecht loopt normaal gesproken eind oktober af. Zodra David Clarinval minister van de Zelfstandigen en kmo’s werd, heeft hij zich ertoe verbonden om een verlenging tot het einde van het jaar aan te vragen. Dit is nu een uitgemaakte zaak: aanstaande vrijdag legde hij het noodzakelijke project op de regeringstafel.

Laatste nieuws