fbpx
Zelfstandigen en kmo’s : Gedaan met de wet van de sterkste!
22 oktober 2020

Ondernemingen met een zwakke onderhandelingspositie ten opzichte van een sterkere handelspartner zijn nu beter beschermd tegen misbruiken. Dat danken ze aan recente wetgeving die in drie fases, tussen 1 september 2019 en 1 december 2020, in werking treedt. Die wetgeving maakt een einde aan misleidende marktpraktijken, misbruik van economische afhankelijkheid of het gebruik van oneerlijke bedingen in de relaties tussen ondernemingen.
Stopzetting van de bevoorrading, willekeurige prijsverhogingen, gedwongen aankopen, enz. Bedrijven zijn niet immuun voor misbruik door hun machtigere handelspartners.

Hoewel de wet de consument al lang tegen dergelijke praktijken beschermt, was dat voor bedrijven onvoldoende het geval.

Daarom biedt een nieuwe wetgeving, die in drie fases in werking treedt (tussen 1 september 2019 en 1 december 2020), nu ook ondernemingen een betere bescherming in hun handelsbetrekkingen (b2b) tegen misbruik van economische afhankelijkheid. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een detailhandelaar een contract met een verkoper aangaat voor de aankoop van een product noodzakelijk voor zijn handel en de verkoper plots besluit om de levering te stoppen of de prijs van dat product buitensporig te verhogen. Dat gebeurt op willekeurige basis en zonder de detailhandelaar de mogelijkheid te geven om binnen een redelijke termijn, onder redelijke voorwaarden en tegen redelijke kosten een beroep te doen op een andere gelijkwaardige bevoorradingsbron.

Naast dat soort misbruiken biedt de wet ook een betere bescherming tegen:
• agressieve marktpraktijken: een onderneming probeert bijvoorbeeld een dienst of product op te dringen aan een andere onderneming zonder dat die daarom gevraagd heeft. De onderneming wordt gevraagd om de prijs te betalen, het product vervolgens te houden of terug te sturen (zelfs zonder kosten);
• bedrieglijke marktpraktijken: na ontvangst van een product komt een bedrijf er bijvoorbeeld achter dat het product niet aan de beloofde kwaliteitscriteria voldoet, of dat het van een ander, veel minder bekend merk is;
• oneerlijke bedingen: ze staan vaak in kleine letters in contracten vermeld, kunnen onaangename verrassingen inhouden en inbreuk maken op de rechten van ondernemingen. Voorbeeld: een clausule die een bedrijf vrijstelt van elke aansprakelijkheid in geval van fraude of een ernstige fout van zijn kant.

Website met alle nuttige informatie: https://neenaandewetvandesterkste.be 

 

Laatste nieuws