fbpx
Covid-19 – Overbruggingsrecht binnenkort verlengd en versterkt om getroffen werkgevers te beschermen
26 oktober 2020

Goed nieuws! Op 23 oktober heeft de ministerraad twee ontwerpen goedgekeurd om ondernemers uit sectoren die getroffen zijn door de recente besluiten van het Overlegcomité, te ondersteunen.

1. Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart zal verlengd worden tot 31 december

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart zou eind oktober oorspronkelijk aflopen. De regering heeft echter beslist om de steunmaatregel te verlengen tot 31 december.

Deze maatregel is gericht op zelfstandigen in hoofdberoep en op zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep. De maatregel houdt een financiële steun in van 1.291,69 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 euro voor een zelfstandige met een persoon ten laste.

Er wordt dus een minimuminkomen geboden aan zelfstandigen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten en nu nog steeds te kampen hebben met een omzetverlies. Het betreft een stimulans bij de heropstart van de activiteit. Deze maatregel kwam al ten goede aan de non-food handel, kappers, horeca, reisbureaus, etc.

De voorwaarden om van deze maatregel te kunnen genieten veranderen niet. De sluiting van de activiteit moet het gevolg zijn van een verbod of een beperking van minstens 1 maand, opgelegd bij ministerieel besluit in het kader van Covid-19.  De activiteit moet bij de heropstart ook verder zijn beperkt, bijvoorbeeld de openingsuren, beperkingen van het aantal klanten etc. De zelfstandige moet bovendien kunnen aantonen dat zijn activiteit een daling van minstens 10% van de omzet of bestellingen vertoont voor het kwartaal dat voorafgaat aan de maand van de hervatting van zijn activiteit, en dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

2. Het crisis overbruggingsrecht zal worden verdubbeld

De tweede beslissing van deze vrijdag betreft het crisis overbruggingsrecht.

Dit is gericht op zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die gedwongen zijn hun activiteiten geheel of gedeeltelijk stop te zetten als gevolg van een ministerieel besluit in het kader van Covid-19. Voorbeeld: de uitbater van een bar, een discotheek, een restaurant (ook al biedt hij nog afhaalmaaltijden aan), een nachtwinkel die om 22 uur ’s avonds zijn deuren moet sluiten, foorkramers, de evenementensector, etc. Dit is ook van toepassing op personen die werkzaam zijn in sectoren die rechtstreeks afhankelijk zijn van degenen die hun activiteiten hebben stopgezet en dus bijgevolg ook hun activiteiten moeten stopzetten. Voorbeeld: een brouwer die alleen aan cafés levert.

Oorspronkelijk werd het maandelijkse bedrag van deze uitkeringen vastgesteld op 1.291,69 euro voor een alleenstaande zelfstandige en op 1.614,10 euro voor een zelfstandige met een persoon ten laste. Deze uitkeringen zullen worden verdubbeld:

  • 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige;
  • 3.228,20 euro voor een zelfstandige met een persoon ten laste.

Voor een zelfstandige wiens activiteit de facto wordt beïnvloed door een beslissing tot sluiting van een sector waarvan hij afhankelijk is (bijvoorbeeld een brouwer die alleen aan cafés levert) maar die andere klanten heeft, blijft het crisis-overbruggingsrecht ook mogelijk. In dit geval wordt de vergoeding echter niet verdubbeld.

Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf de verplichte sluiting die op maandag 19 oktober 2020 in werking is getreden. Ze zullen vooral betrekking hebben op horecazaken, traiteurs, nachtclubs, foorkramers, maar ook actoren uit de cultuur- en evenementensector.

Laatste nieuws