fbpx
Sluiting van niet-essentiële handelszaken : Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: ”Ik wacht nog steeds dat men aantoont dat het onmogelijk was om zowel levens als handelszaken te redden!”
30 oktober 2020

De Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige ondernemers SDZ is uiterst bezorgd na de aankondiging van de sluiting van de niet-essentiële handel. De federatie is van oordeel dat deze sluiting onrechtvaardig is en de instandhouding van duizenden uitbaters, waarvan de financiële situatie al precair is, in gevaar zal brengen. Uiteraard begrijpt SDZ de sanitaire hoogdringendheid maar de federatie dringt er vooral op aan dat er onmiddellijk en voldoende financiële steun wordt ingezet.

Voor SDZ is de sluiting van de niet-essentiële handel onrechtvaardig. De uitbaters hebben de richtlijnen immers vanaf het begin nauwgezet nageleefd en investeringen gedaan om hun personeel, hun klanten en zichzelf te beschermen. Bovendien zijn de meeste experten het erover eens dat de circulatie van het virus in de handelszaken verwaarloosbaar is.  

SDZ herinnert eraan dat handelaars intussen al acht maanden hun hoofd boven water proberen te houden, rekening houdend met de sanitaire beperkingen die hun worden opgelegd. Gelet op al deze inspanningen is de verplichte sluiting onbegrijpelijk.

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “het is vandaag een hele sombere avond voor ons land en zijn handelaars. Als men moet kiezen tussen levens en handelszaken redden, moet er uiteraard gekozen worden om levens te redden. Maar ik wacht nog steeds dat men aantoont dat het onmogelijk was om zowel levens als handelszaken te redden! Morgen lopen duizenden onschuldige slachtoffers het gevaar om de boeken te moeten neerleggen. Weet dat talrijke levensparcours hierdoor letterlijk worden gebroken…

SDZ is van oordeel dat de nieuwe lockdownmaatregelen aantonen dat de strategie van de overheid, die heeft doen uitschijnen dat het land klaar was voor een tweede golf, heeft gefaald.

Bovendien is de mogelijkheid voor klanten om bestellingen te doen en ze vervolgens te gaan oppikken, niet aangepast voor de meeste kleine handelszaken. Zij beschikken in de meeste gevallen niet eens over een website en zullen naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende bestellingen binnenkrijgen die de moeite lonen om open te blijven, gelet op hun hoge vaste werkings- en personeelskosten. Overigens is dit systeem niet aangepast aan talrijke sectoren zoals de kledingsector, die niet op die manier functioneert.

Gelet op deze situatie eist SDZ een onmiddellijke reactivering van alle steunmaatregelen aan bedrijven van de voorbije lente, om tragedies en zelfdoding, zoals er zijn geweest tijdens de eerste golf, te vermijden.

De federatie stelt dat er nu geen tijd meer is voor halfslachtige of gesegmenteerde maatregelen. Naar het einde van de eerste golf hebben talrijke ondernemingen hun energie en hun cashflow uitgeput, terwijl ze zich tegelijkertijd afvroegen hoe zij de toegestroomde “uitgestelde” kosten ooit zullen kunnen dragen.

Daniel Cauwel: “Laat hier geen twijfel over zijn, wij vragen geen gunst. Wij zijn onschuldige economische slachtoffers van deze crisis. Wij maken nu de diepste recessie ooit mee sinds de tweede wereldoorlog. Ik wens toch te herinneren dat loontrekkenden, ambtenaren en politici hun loon op het einde van de maand wel zullen innen. Dat is jammer genoeg niet het geval voor veel van onze leden die naar aanleiding van de tweede lockdown zullen afgestraft worden. De onrechtvaardigheid is onaanvaardbaar!

In geval van een eventueel tekort aan budget, stelt SDZ een piste voor: de grote en middelgrote distributie zou kunnen worden belast in het voordeel van de kleine handelaars. Het grootste deel van de aankopen van de hele bevolking is sinds het begin van de crisis geconcentreerd op de grote ketens. Wanneer de niet-essentiële handel gesloten is, worden deze ketens letterlijk “overrompeld” door hun cliënteel en stijgt hun omzet navenant. Bovendien profiteren zij ervan om hun prijzen te doen stijgen. Tot slot is het ook heel waarschijnlijk dat zij ook na de crisis zullen profiteren van een gedragswijziging van de consumenten.

SDZ is van mening dat de eindejaarsfeesten een fundamenteel uitgangspunt worden. De federatie vraagt dan ook uitdrukkelijk en met aandrang dat de handelaars mogen heropenen in december. Als dat niet kan, dan zullen de faillissementen en de stopzettingen begin volgend jaar zeker en vast de hoogte in vliegen. 

Intussen blijft SDZ in deze moeilijke periode zij aan zij staan met haar leden om hun belangen te verdedigen en hun eisen op alle machtsniveaus kenbaar te maken. Net zoals in maart zal de juridische dienst van SDZ openblijven en zullen alle personeelsleden ingezet worden om alle vragen van ondernemers te beantwoorden en ze gratis bij te staan.

Laatste nieuws