fbpx
De correctiecoëfficiënt voor pensioenen voor zelfstandigen wordt afgeschaft
5 november 2020

Op 30 oktober 2020 heeft de Ministerraad beslist om per 1 januari 2021 de coëfficiënt, die de pensioenen van zelfstandigen verlaagt, af te schaffen.

Deze coëfficiënt hield in dat het pensioen van zelfstandigen tot nu toe werd berekend op basis van een coëfficiënt van 69% van hun inkomen, en dus met een verschil van 31% ten opzichte van dat inkomen.

Op 1 januari 2021 wordt deze coëfficiënt voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020 afgeschaft voor de rustpensioenen (maar ook voor de overlevingspensioenen of de overgangsuitkeringen), ten vroegste met ingang van 1 januari 2022.

Dankzij deze hervorming zal bijvoorbeeld een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro genieten van 127,35 euro aan extra pensioenrechten per jaar. Voor een volledige carrière van 45 jaar betekent dit een bonus die uiteindelijk kan oplopen tot 5.730,75 euro per jaar. Deze berekening is het resultaat van een studie van het beheerscomité, gebaseerd op de inkomsten van 2019.

“Dit is het resultaat van een werk van lange adem om meer rechtvaardigheid te bereiken in de berekening van het pensioen van zelfstandigen door een volledige overeenstemming te verkrijgen tussen de werkelijk betaalde bijdragen en de opgebouwde pensioenrechten”, zegt een tevreden minister van zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval.

Laatste nieuws