fbpx
Vaderschap van zelfstandigen wordt verlengd
5 november 2020

Op 30 oktober 2020 heeft de Ministerraad beslist om het vaderschaps- en geboorteverlof van zelfstandigen te verlengen.

Het vaderschaps- en geboorteverlof wordt toegekend aan zelfstandigen, helpende en meewerkende echtgenoten, die hun beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken naar aanleiding van de geboorte van een kind waarmee zij door afstamming of co-ouderschap verwant zijn.

Dit verlof bestaat sinds mei 2019 en geeft momenteel recht op een vergoeding van 83,26 euro per dag voor maximaal 10 dagen arbeidsonderbreking, ofwel op een vergoeding voor maximaal 8 dagen arbeidsonderbreking, aangevuld met een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie van de kosten die worden gemaakt in het kader van een erkend systeem van huishoudelijke hulp (dienstencheques).

Vanaf 1 januari 2021 zal dit verlof van 10 dagen (of 20 halve dagen) naar 15 dagen (of 30 halve dagen) worden gebracht.

In januari 2023 worden deze 15 dagen opnieuw verhoogd tot 20 dagen (of 40 halve dagen).

Dit is een goede manier om zelfstandigen die het wensen in staat te stellen om ten volle te genieten van een geboorte, zoals werknemers dat kunnen”, legt de minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval uit. “De maatregel zorgt ook voor een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen voor wat kinderopvang betreft. Het is een moderne en gelijke opvatting van het gezin, die aansluit bij onze tijd.”

Laatste nieuws