fbpx
Verlenging van de “nulbijdrage”-maatregel voor kmo’s die aanwerven
5 november 2020

Goed nieuws! De federale regering heeft op 30 oktober beslist om de “nulbijdrage”-maatregel voor een onbepaalde tijd te verlengen. Deze maatregel houdt in dat de sociale werkgeversbijdragen van kmo’s die een eerste werknemer in dienst nemen, worden kwijtgescholden. Ook na 31 december 2020 zal deze cruciale maatregel dus ten goede blijven komen aan zelfstandigen en KMO’s van ons land.

De zogenaamde “nulbijdrage”-maatregel werd door de vorige regering genomen in het kader van de taxshift om de sociale werkgeversbijdragen van kmo’s, die jobs creëren, te verlagen. In de praktijk zijn er twee luiken. Het eerste luik maakt het mogelijk om de werkgever volledig en permanent vrij te stellen van de basisbijdragen voor de eerst aangeworven werknemer vanaf 1 januari 2016. Daarnaast voorziet het tweede luik dat er sinds dezelfde datum ook een bijdrageverlaging is bij de indienstneming van de 2e tot en met 6e werknemer.

Het eerste deel van deze maatregel, de levenslange vrijstelling van de werkgeversbijdrage voor de eerste werknemer, zou normaal gesproken op 31 december van dit jaar aflopen.

De ministerraad heeft op vrijdag 30 oktober besloten deze maatregel te verlengen voor onbepaalde tijd. Het akkoord voorziet dat het Beheerscomité van de RSZ in de loop van het eerste kwartaal van 2021 een evaluatie zal uitvoeren. Indien nodig kunnen er aanpassingen worden aangebracht.

Sinds de invoering ervan, heeft de maatregel onverminderd succes gehad. Alleen al in het eerste kwartaal van 2020 hebben niet minder dan 50.361 werkgevers gebruik gemaakt van de “nulbijdrage”, 53% in Vlaanderen, 30% in Wallonië en 17% in Brussel. Het gaat om banen in de handelssector (19%), bouw (15%), horeca (11,5%) en sectoren met gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (12%). Tussen het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 is het aantal werkgevers dat gebruik maakt van deze regeling met 15,3% gestegen, kortom 6.700 extra werkgevers.

Laatste nieuws