fbpx
U wijzigt uw btw-activiteiten en wenst het overbruggingsrecht aan te vragen? Vergeet niet het formulier 604B in te dienen!
14 januari 2021

Om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht is het noodzakelijk dat de FOD Financiën op de hoogte is van de wijzigingen van uw btw-activiteiten.

U moet dus verplicht alle wijzigingen van btw-activiteitencodes melden door het indienen van een ondertekend formulier 604B.

Gelieve enkel wijzigingen te melden die betrekking hebben op een effectief uitgevoerde activiteit.

Wenst u retroactief een wijziging van een activiteitencode mee te delen?

  • Als u het bewijs aanlevert dat u effectief reeds uw activiteit hebt gewijzigd, zal de wijziging van de activiteitencode aangegeven worden op de juiste begindatum van de activiteit zoals aangegeven in het formulier 604B.
  • Als u geen bewijs van het effectieve begin van de activiteit kan aanleveren, zal de wijziging van de activiteitencode aangegeven worden op de datum van ontvangst van het formulier 604B.

Meer informatie over het indienen van het formulier 604B bij wijziging van de btw-activiteit.

Laatste nieuws