fbpx
Het dubbel overbruggingsrecht wordt in februari verlengd!
15 januari 2021

Vandaag heeft de ministerraad het voorontwerp van wet tot verlenging van het dubbel overbruggingsrecht in februari goedgekeurd. De voorwaarden voor deze steun blijven dezelfde: take-away en click & collect zijn nog steeds toegestaan en zijn combineerbaar.

De afgelopen dagen hebben veel zelfstandigen hun bezorgdheid geuit over het feit dat het dubbele overbruggingsrecht na 31 januari zal verdwijnen. David Clarinval is verheugd hen te kunnen meedelen dat het proces van deze verlenging is afgerond.

De verlenging van het dubbele overbruggingsrecht voor de sectoren die stopgezet zijn als gevolg van een maatregel in de strijd tegen COVID-19, leek mij absoluut noodzakelijk met het oog op het voortzetten van de sluitingsmaatregelen“, verklaart de minister van Zelfstandigen en kmo’s David Clarinval.

Concreet betekent dit dat zelfstandigen, die hun activiteit moeten onderbreken door beslissingen van de overheid of die afhankelijk zijn van deze activiteiten en hun activiteit bijgevolg moeten onderbreken, blijven genieten van de dubbele uitkering (3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast en 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige). Daarnaast kan dit verdubbelde bedrag worden gecumuleerd met de take-away en click&collect.

Voor alle andere zelfstandigen die actief zijn, maar economisch getroffen worden door de COVID-19-crisis, blijven de voorwaarden voor de toekenning van een overbruggingsrecht in februari dezelfde als in januari: zij moeten een omzetdaling van 40% aantonen tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, in vergelijking met dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019 (2e pijler nieuwe regeling). Deze steun bedraagt 1.614,10 euro met gezinslast en 1.291,69 euro voor een alleenstaande.

Laatste nieuws