fbpx
Covid-19 – Een aanmoedigingspremie van 985 euro voor de zelfstandige verpleegkundigen
29 januari 2021

In het kader van de gezondheidscrisis heeft de regering een eenmalige aanmoedigingspremie uitgereikt van 985 euro bruto, voor voltijds ziekenhuispersoneel. Vervolgens werd deze premie ook toegekend aan de thuisverpleegkundigen. Op 29 januari werd er beslist om deze premie van maximaal 985 euro bruto  ook toe te kennen aan zelfstandige verpleegkundigen die in de thuiszorg of in een ziekenhuis aan de slag zijn en aan loontrekkenden van de wijkgezondheidscentra.

Concreet gaat het om hetzelfde bedrag dat werd toegekend aan het ziekenhuispersoneel en de thuisverpleegkundigen. Het brutobedrag van de premie bedraagt 985 euro voor alle personen die voltijds hebben gewerkt tussen 1 september en 30 november 2020 of, voor de zelfstandige verpleegkundigen, die minstens 739 bezoekdagen hebben (aantal patiënten x aantal bezoekdagen bij deze patiënten).

Voor zorgverleners die minder hebben gewerkt, zal het bedrag worden toegekend pro rata de bezoekdagen. Alle zelfstandige verpleegkundigen zullen deze premie ontvangen, ongeacht of zij nu aan de slag zijn in de thuiszorg of in een ziekenhuis, en ongeacht of zij nu enkel werken onder het zelfstandigenstatuut of gedeeltelijk zelfstandige en gedeeltelijk werknemer zijn. Deze premie wordt overgemaakt op de rekening van de zelfstandige verpleegkundigen en de wijkgezondheidscentra tussen nu en eind april.

De regering maakt een bedrag van om en bij de 18 miljoen euro vrij.

Laatste nieuws