fbpx
De zelfstandigen met een springplankstatuut krijgen hun volledige werkloosheidsuitkering bij een onderbreking van hun activiteit
26 februari 2021

De begunstigden van het springplankvoordeel van wie de activiteit stopgezet is door de COVID-crisis krijgen voortaan hun volledige werkloosheidsuitkering die zij zouden hebben ontvangen als zij niet hadden genoten van het springplankplan. Het springplankvoordeel is een maatregel van de RVA die het mogelijk maakt een zelfstandige activiteit op te starten en het recht te behouden op werkloosheidsuitkeringen gedurende een maximale periode van 12 maanden. Dit statuut laat niet toe dat deze zelfstandigen met een gesloten activiteit genieten van het overbruggingsrecht, toegekend aan de zelfstandigen tijdens de gezondheidscrisis.

Zo kunnen de begunstigden van werkloosheidsuitkeringen, dankzij de springplankmaatregel, beschouwd worden als zelfstandigen in bijberoep en hun recht behouden op hun werkloosheidsuitkeringen gedurende twaalf maanden met een cumulplafond dat moet worden nageleefd.

Door de crisis worden de maanden april 2020 tot augustus 2020 en oktober 2020 tot maart 2021 niet in aanmerking genomen voor de berekening van de periode van 12 maanden van de springplankmaatregel, zowel voor de volledig als voor de tijdelijk werkloze. Voor de tijdelijk werkloze die tewerkgesteld is in een onderneming of een sector die erkend wordt als bijzonder getroffen, loopt de periode ook niet voor de maand september 2020.

Tijdens de COVID-crisis moeten bepaalde zelfstandigen die genieten van het springplankvoordeel verplicht hun activiteit staken. Omdat zij het overbruggingsrecht niet kunnen bekomen en omdat zij, in sommige gevallen, een verlaagde werkloosheidsuitkering krijgen door hun zelfstandige activiteit in bijberoep, zouden deze zelfstandigen het financieel enorm moeilijk krijgen. Daarom heeft de federale regering ervoor gezorgd dat de zelfstandigen met een springplankstatuut kunnen genieten van de volledige werkloosheidsuitkering die zij ontvangen zouden hebben als ze niet hadden genoten van het springplankvoordeel. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met hun uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen.

 

Laatste nieuws