fbpx
Zelfstandigen en KMO’s : nieuwe federale steunmaatregelen
26 februari 2021

Op 26 februari 2021 heeft de Ministerraad een reeks steunmaatregelen goedgekeurd voor sectoren die door de gezondheidscrisis worden getroffen. Deze maatregelen zijn in het bijzonder gericht op zelfstandigen en kmo’s.

5 maatregelen worden verlengd tot 30 juni 2021:

  • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen van wie de activiteit volledig is stopgezet wegens een maatregel van een overheidsinstantie in de strijd tegen COVID-19 ;
  • De tweede pijler van het nieuwe crisis-overbruggingsrecht, waarvoor de zelfstandige moet aantonen dat de omzet in de kalendermaand voorafgaand aan die waarvoor het financiële voordeel wordt aangevraagd, met ten minste 40% is gedaald ten opzichte van dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019;
  • De derde pijler van het crisis-overbruggingsrecht: onderbreking van de zelfstandige activiteit wegens quarantaine/kinderopvang ;
  • Er is ook een nieuwe cumulregeling ingevoerd voor het crisis-overbruggingsrecht (dubbel en nieuw mechanisme). Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten en die in aanmerking komen voor het dubbel overbruggingsrecht of zelfstandigen die in aanmerking komen voor het nieuwe stelsel van het crisis-overbruggingsrecht (2e of 3e pijler), zullen dit kunnen combineren met een vervangingsinkomen. Deze cumul wordt beperkt tot het toepasselijke bedrag van het overeenkomstige overbruggingsrecht. Indien het bedrag van hun vervangingsinkomen lager is dan dat van het overbruggingsrecht, zal dit laatste optreden om het verschil te overbruggen;
  • Ook de tijdelijke versoepelingen voor het klassieke overbruggingsrecht worden verlengd. Het gaat om een betere toegankelijkheid voor starters, de mogelijkheid tot cumul van het overbruggingsrecht en een ander vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid tot een bepaald plafond (tot het niveau het overbruggingsrecht dat van toepassing is) en de verbetering van het behoud van sociale rechten tijdens de periode waarin een klassiek overbruggingsrecht wordt genoten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de kwartalen van overbruggingsrechten die worden toegekend voor onderbrekingen en stopzettingen die plaatsvinden in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021 (met een maximum van 4 kwartalen), gelijk te stellen voor het pensioen.

2 bijkomende steunmaatregelen werden nog aangenomen:

  • De betaling van de bijdrage ten laste van vennootschappen wordt uitgesteld tot 31 december 2021.
  • De horecasector zal in 2021 worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage, zoals ook in 2020 het geval was. Deze bijdrage varieert van 49,24 euro tot 3.433,82 euro per onderneming, afhankelijk van de omvang en het aantal werknemers.

 

Laatste nieuws