fbpx
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen : verlenging van de steunmaatregelen tot en met 30 juni 2021
15 maart 2021

De ministerraad van 26/02/2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de steunmaatregelen inzake het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot en met 30 juni 2021.

Overeenkomstig de beslissing van de Kern van 12 februari 2021 beantwoordt dit ontwerp aan de volgende doelstellingen:

  • het verlengen van de verdubbeling van het bedrag van financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking tot en met 30 juni 2021;
  • het uitstellen van de inwerkingtreding van de eerste pijler van de nieuwe tijdelijke regeling van het crisis-overbruggingsrecht (volledige onderbreking van de activiteit) tot 1 juli 2021;
  • het verlengen van de tweede pijler van de nieuwe tijdelijke regeling van het crisis-overbruggingsrecht (minder rentabiliteit) tot en met 30 juni 2021
  • het verlengen van het onderdeel ‘quarantaine – zorg voor een kind’ tot en met 30 juni 2021;
  • het verlengen van de tijdelijke versoepelingen aan het klassieke overbruggingsrecht (starter/ cumul met vervangingsinkomen/ gelijkstelling pension) tot en met 30 juni 2021.

Laatste nieuws