fbpx
Sociaal statuut der zelfstandigen : bijdrage ten laste van de vennootschappen voor 2021
15 maart 2021

De ministerraad van 26/02/2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de bijdrage voor 2021 bepaalt, ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt het bedrag van de bijdrage voor 2021 ten laste van de vennootschappen vast op:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 706.579,60 euro;
  • 868,00 euro als het balanstotaal voor het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 706.579,60 euro.

Laatste nieuws