fbpx
HR : de loonkloof tussen vrouwen en mannen neemt licht af
16 maart 2021

De loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt 9,2%. Zonder correctie voor arbeidsduur verdienen vrouwen gemiddeld 23,1% minder dan mannen. Dat is een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar toen die cijfers nog respectievelijk 9,4% en 23,4% bedroegen. Om de loonkloof te laten verdwijnen moet het beleid een versnelling hoger schakelen.

Het loonkloofrapport 2021 is een uitgebreid rapport. Om de vier jaar publiceert het Instituut een loonkloofrapport met de volgende indicatoren: beroep, de sector van tewerkstelling, het type contract, de arbeidsduur, de regio van tewerkstelling, de scholingsgraad, anciënniteit, leeftijd, burgerlijke staat, de gezinssamenstelling en de nationaliteit. Deze variabelen ‘verklaren’ samen nog altijd maar een deel van de loonkloof (49,4%). De cijfers uit het rapport 2021 wijzen ook op een groeiende precarisering van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat dan om mensen die een laag loon combineren met deeltijds werk. Binnen deze groep zijn vrouwen nog kwetsbaarder dan mannen. Bij vrouwen en mannen die tewerkgesteld zijn in een arbeidersstatuut in de privésector loopt de loonkloof op tot 20,3% gecorrigeerd voor arbeidsduur en 43% als er niet gecorrigeerd wordt.

Laatste nieuws