fbpx
Vereenvoudiging : opmars e-facturatie versnelt
16 maart 2021

De coronacrisis heeft in het algemeen de digitale transitie in 2020 in een stroomversnelling gebracht. Zo is het aantal online aankopen aanzienlijk toegenomen en steeg de noodzaak voor burgers om digitaal met elkaar te communiceren. Recent onderzoek van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) toont nu aan dat de pandemie de Belgen er ook toe heeft aangezet om meer facturen elektronisch te ontvangen en betalen.

Uit een online bevraging bij 1.000 Belgen blijkt dat de meerderheid (56%) in 2020 meer elektronische facturen heeft ontvangen. Voor 33% van de respondenten heeft 2020 hun vertrouwen in elektronische facturatie doen toenemen. En ongeveer een op vijf bevraagde personen nam het initiatief om aan hun leveranciers te vragen facturen voortaan elektronisch te bezorgen. Tegelijk aanvaardde nagenoeg de helft (46%) het initiatief van bedrijven om facturen elektronisch te versturen.

Wanneer vervolgens aan burgers gevraagd wordt op welke manier zij elektronische facturen wensen te ontvangen, is er eensgezindheid. Zo wil drie vierde een e-factuur via mail ontvangen, in hun mailbox naar keuze. Op ruime afstand volgen platformen en applicaties waarmee facturen, kastickets en/of klantenkaarten beheerd kunnen worden. De voorkeur voor het gebruik van een platform of applicatie daalt naarmate de leeftijd van de ondervraagde stijgt. Uit de resultaten blijkt dat slechts drie op tien Belgen platformen als Doccle en My e-Box gebruiken, niettegenstaande dat steeds meer burgers deze platformen wel kennen.

Het vertrouwen in het internet om geldzaken te regelen is groot, maar is niet echt gestegen door de pandemie. Zo is in 2020 het vertrouwen van burgers om via het internet facturen elektronisch te ontvangen en te betalen stabiel gebleven, maar op een eerder hoog niveau.

Afgezien van het online regelen van geldzaken, blijft in het algemeen het vertrouwen in het internet een struikelblok. Ondanks dat het gebruik van e-facturatie toenam als gevolg van de coronapandemie, is het vertrouwen van de Belgen in het internet paradoxaal genoeg niet toegenomen. Er blijft een zeker wantrouwen om persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet.

Ten slotte moet rekening gehouden worden met de digitale kloof die zichtbaar is in de cijfers.

 

Laatste nieuws