fbpx
Gerechtelijke inning van sociale bijdragen van zelfstandigen : verlenging van het moratorium
19 maart 2021

Goed nieuws! De federale regering, heeft besloten het moratorium op de gerechtelijke inning van sociale bijdragen voor zelfstandigen te verlengen tot 30 juni 2021. David Clarinval, minister van Zelfstandigen, heeft ook besloten een algemeen moratorium in te stellen op de gerechtelijke invordering van sociale bijdragen die (om welke reden dan ook) in de loop van het jaar 2020 zijn gevorderd en nog niet zijn betaald.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de zelfstandige werkzaam zijn in een sector die door een maatregel van een overheidsinstantie werd gesloten (begunstigden van het dubbel overbruggingsrecht) of moet de omzet van de zelfstandige met 40% of meer zijn gedaald (begunstigden van de tweede pijler van het 2021 overbruggingsrecht).

Minister Clarinval kondigt ook een algemeen moratorium aan op de inning van sociale bijdragen die betrekking hebben op het jaar 2020 en nog niet zijn betaald. Hij herinnert er ook aan dat zelfstandigen hun sociale bijdragen voor de eerste helft van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten, of via een vereenvoudigde aanvraagprocedure een vrijstelling van deze bijdragen voor 2021 kunnen krijgen. Bovendien zullen zij kunnen verzoeken om een vermindering van hun sociale bijdragen voor heel 2021.

Dit moratorium blijft van kracht tot en met 30 juni 2021.

Laatste nieuws