fbpx
Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die arbeidsongeschikt zijn: verlenging van de aanvullende crisisuitkering
26 maart 2021

De federale regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot verlenging van de toekenning van een aanvullende crisisuitkering voor sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten.

Het koninklijk besluit van 15 september houdende toekenning, ingevolge de Covid-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan bepaalde zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die als arbeidsongeschikt zijn erkend, wordt nu verlengd tot 30 juni 2021.

Ter herinnering: dankzij de aanvullende crisisuitkering bedraagt het totale bedrag van het vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid nu 1.291,68 euro per maand. Dit totaalbedrag is gelijk aan het maandelijkse bedrag van het enkelvoudige overbruggingsrecht. Zo zal bijvoorbeeld een samenwonende gerechtigde die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt is verklaard, van zijn ziekenfonds een toeslag van 301,08 euro per maand ontvangen.

Het gaat om de volgende personen:

  • samenwonende zelfstandigen zonder personen ten laste die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 als arbeidsongeschikt erkend zijn gedurende ten minste acht dagen;
  • samenwonende zelfstandigen zonder personen ten laste die de toegestane activiteit moeten staken tijdens hun arbeidsongeschiktheid gedurende ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen, ten vroegste vanaf 1 maart 2020.

Laatste nieuws