fbpx
Corona: verlenging verhoging loondrempels tot 30 juni 2021
20 april 2021

De tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels met 20% , die oorspronkelijk van kracht was van 24 december 2020 tot en met 31 maart 2021wordt verlengd tot 30 juni 2021 waardoor de werknemers een hoger nettoloon overhouden na toepassing van het loonbeslag of de loonoverdracht.

 

Beroepsinkomen

Netto inkomsten

Beslagbaar gedeelte

Tussen € 0 en € 1.366

0%

Tussen € 1.366,01 en € 1.467

20% – max 20,20 €

Tussen € 1.467,01 en € 1.619

30% – max 45,60 €

Tussen € 1.619,01 en € 1.770

40% – max 60,40€

Boven € 1.770

100%

 

Vervangingsinkomen

Netto inkomsten

Beslagbaar gedeelte

Tussen € 0 en € 1.366

0%

Tussen € 1.366,01 en € 1.467

20% – max 20,20 €

Tussen € 1.467,01 en € 1.770

30% – max 92,90 €

Boven € 1.770

100%

 

Laatste nieuws