fbpx
Een historische overwinning voor SDZ : het pensioen van zelfstandigen zal niet meer verminderd worden met een derde ten opzichte van dat van werknemers !
4 juni 2021

De Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ is verheugd over de goedkeuring van een wet door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die een einde maakt aan de correctiecoëfficiënt die het ontvangen pensioen van zelfstandigen met 31% vermindert ten opzichte van dat van werknemers.

De nieuwe wet verbetert een verouderde berekeningswijze die volledig onrechtvaardig was waardoor een zelfstandige, één derde minder pensioen kreeg ten opzichte van een werknemer en waartegen SDZ al jaren strijdt.

Tot op heden konden zelfstandigen dus slechts genieten van 69% van het bedrag dat een werknemer met dezelfde inkomsten genoot, terwijl zij voortaan dezelfde pensioenrechten zullen verwerven.

De huidige vermindering van 31% op hun pensioen zal verdwijnen voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020. Deze maatregel is gericht op het rustpensioen, het overlevingspensioen en de overgangsuitkeringen die aanvangen vanaf 1 januari 2022. De afschaffing zal gelden voor de loopbaanjaren vanaf 1 januari 2021.

Voor een zelfstandige met een inkomen van 30.000 EUR resulteert de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor een loopbaanjaar in ten minste 123,38 EUR aan extra pensioenrechten op jaarbasis.

Voor een volledige loopbaan van 45 jaar na de hervorming zal deze zelfstandige 5.552,10 EUR meer pensioen krijgen per jaar (123,38 EUR x 45).

 Daniel Cauwel, voorzitter van SDZ: “Dit is een grote overwinning voor mijn federatie! Ik ben in het bijzonder tevreden dat deze vordering die wij reeds dertig jaar meesleuren eindelijk wordt bereikt. Gecombineerd met de geleidelijke vermeerdering van het minimumpensioen van zelfstandigen dat wij de laatste jaren hebben bereikt, is dit de laatste grote taboe dat verdwijnt om eindelijk plaats te maken voor een volledig gelijkwaardig pensioen tussen zelfstandigen en werknemers!”.

Laatste nieuws