fbpx
Arbeidsongeschikte zelfstandigen : verlenging aanvullende crisisuitkering
15 juni 2021

De ministerraad van 4 juni 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten verlengt in het kader van de coronapandemie. 

Het koninklijk besluit van 15 september 2020 verleent, ingevolge van de coronapandemie, een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Dit betreft: 

  • de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 voor minstens acht dagen arbeidsongeschikt zijn erkend
  • de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die de toegelaten activiteit tijdens hun arbeidsongeschiktheid ten vroegste vanaf 1 maart 2020 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moesten stopzetten

Deze aanvullende crisisuitkering wordt echter niet langer toegekend voor de periode van arbeidsongeschiktheid die na 30 juni 2021 plaatsvindt. Door de voortgang van de coronacrisis wordt de maatregel in dit ontwerp met drie maanden verlengd, dat wil zeggen tot en met 30 september 2021

Laatste nieuws