fbpx
Zelfstandigen getroffen door de crisis : Verlenging van de maatregelen tot uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen
21 juni 2021

Goed nieuws! De betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen, worden opnieuw verlengd. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Of nog, een vermindering aanvragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het hele jaar 2021.

Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen het volgende kunnen verkrijgen:

  • Een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-crisis worden getroffen, ongeacht of zij in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken. Het is van toepassing op zowel voorlopige als regularisatiebijdragen.
  • Een vrijstelling van hun sociale bijdragen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Deze maatregel is uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief zijn. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar worden geregulariseerd.
  • Verlaging van de voorlopige sociale bijdragen, via vereenvoudigde aanvraagprocedure.

De maatregelen met betrekking tot uitstel en vrijstelling worden verlengd voor de twee laatste kwartalen van 2021 voor wat betreft de voorlopige sociale bijdragen en regularisatiebijdragen voor 2018 en/of 2019 en/of 2020. De maatregel met betrekking tot verlagingen geldt voor geheel 2021. Aanvragen voor uitstel moeten worden ingediend uiterlijk op 15 september 2021 voor het derde kwartaal en uiterlijk op 15 december 2021 voor het vierde kwartaal. De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wijkt echter niet af van de gebruikelijke regels voor de ontvankelijkheid van aanvragen (termijn van één jaar)

Wanneer een zelfstandige de betaling van de bijdragen uitstelt, worden deze gewoonlijk wettelijk met 3% verhoogd. Gezien de sterke impact van de sanitaire crisis op de zelfstandigen, zullen deze verhogingen automatisch en algemeen worden geannuleerd voor voorlopige sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2021 die niet vóór 31 december 2021 zijn betaald en voor de te late betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2021 hadden moeten worden betaald.

Ter herinnering, de sociale verzekeringsfondsen blijven het eerstelijnscontact voor zelfstandigen om deze maatregelen van vrijstelling, uitstel of vermindering van sociale bijdragen te verkrijgen. Het callcenter van de RSVZ, 0800/12.018, is ook beschikbaar om alle vragen te beantwoorden.

Laatste nieuws