fbpx
Verhoging van de zelfstandigenpensioenen vanaf 1 juli 2021
1 juli 2021

Door een aantal welvaartsaanpassingen en een nieuwe verhoging van het minimumpensioen, zullen de zelfstandigenpensioenen vanaf 1 juli 2021 verhogen.

Welke pensioenen verhogen op 1 juli 2021?

Zowel de minimumpensioenen als de pensioenen die berekend worden op basis van de geherwaardeerde beroepsinkomsten (de zgn. ‘proportionele pensioenen’), worden verhoogd vanaf 1 juli 2021.

Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen wordt op 1 juli 2021 verhoogd met 2%. De nieuwe bruto maandbedragen (geïndexeerd) voor een volledige loopbaan van het minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers zijn:

 

Bedrag op 01.01.2021

Vanaf 01.07.2021

Alleenstaande pensioen

1.325,92 EUR

1.352,44 EUR

Gezinspensioen

1.656,88 EUR

1.690,01 EUR

Overlevingspensioen

1.308,20 EUR

1.334,36 EUR

 

Herwaardering van de proportionele pensioenen (op basis van de beroepsinkomsten)

  • Je pensioen wordt al uitbetaald: verhoging met 1,7% op 1 juli 2021.
  • Je pensioen gaat in tussen 1 juli en 1 december 2021: verhoging van het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar (met inbegrip van 2021) met 1,7%.
  • Je pensioen gaat in vanaf 1 januari 2022: er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de inkomstenjaren:
    • Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 wordt verhoogd met 1,7%.
    • Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar vanaf 2021 wordt berekend, rekening houdend met de afschaffing van de correctiecoëfficiënt. De afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de inkomstenjaren vanaf 2021 is één van de pensioenhervormingen van de regering die al gekend zijn. Deze maatregel betekent dat de pensioenopbrengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021 verhoogt.

Wat is de impact op jouw pensioen?

  • Je bent al gepensioneerd: je pensioenbedrag wordt automatisch aangepast aan deze maatregelen, je hoeft hiervoor zelf dus niets te ondernemen.
  • Je bent nog niet gepensioneerd: vanaf 21 juni 2021 worden bovenvermelde maatregelen automatisch toegepast op de raming van je toekomstige rustpensioen op mypension.be.

Laatste nieuws