fbpx
Covid-19 : verlenging van het crisis-overbruggingsrecht tot 31 december 2021
1 oktober 2021

De ministerraad heeft deze vrijdag 1 oktober een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende het overbruggingsrecht en diverse tijdelijke steunmaatregelen voor zelfstandigen in het kader van de COVID-19-crisis en de overstromingen van juli 2021.

In dit verband voorziet het ontwerp van koninklijk besluit voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 het volgende:

  • de verlenging van de tweede pijler van het tijdelijke crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling. Om in aanmerking te komen, moeten zelfstandigen aantonen dat hun omzet in de maand voorafgaand aan hun aanvraag met 65% is gedaald ten opzichte van het referentiejaar 2019. Dit bedrag is 1.343,87 euro (zonder personen ten laste) en 1.679,31 euro (met personen ten laste);
  • de verlenging van de derde pijler “quarantaine – zorg voor een kind”.

Het voorontwerp van wet bepaalt dat zelfstandigen die het slachtoffer zijn van de overstromingen voor het laatste kwartaal van 2021 recht zullen hebben op een crisis-overbruggingsrecht “omzetdaling met 65%” onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in de wet houdende invoering van een overbruggingsrecht en tot invoering van tijdelijke steunmaatregelen in het kader van COVID-19 ten behoeve van zelfstandigen.

Laatste nieuws