fbpx
Overstromingen : vlaamse Regering en verzekeraars betalen waterschade terug
14 oktober 2021

De Vlaamse Regering zal samen met de verzekeraars elke Vlaming 100% terugbetalen voor de geleden schade door de wateroverlast. Het Vlaams Rampenfonds trekt hiervoor maximaal 79 miljoen euro uit. Daarnaast verdubbelen de verzekeraars hun financiële inspanning. Hiervoor is een akkoord bereikt met Assuralia.

Tussen 14 en 16 juli 2021 werd ons land getroffen door ongeziene wateroverlast. In Vlaanderen werd vooral de provincie Limburg erg getroffen. Veel Vlaamse gezinnen kampen nog altijd met de  gevolgen van  de opgelopen schade. De afgelopen weken hebben de verzekeraars alles in het werk gesteld om deze schade zo snel mogelijk in kaart te brengen. De totale schade wordt geraamd tussen 90 en 123 miljoen euro. De Vlaamse overheid heeft nu een akkoord bereikt met de sector om ervoor te zorgen dat alle verzekerden 100% volgens het contract van hun brandverzekering worden vergoed voor de geleden schade.  

Vlaanderen zal via het Vlaams Rampenfonds de schade vergoeden aanvullend op de schadevergoeding uitbetaald door de verzekeraars. Gezien de grootorde van de totale claim worden de verzekeraars door de wet beschermd om hun solvabiliteit te garanderen. Deze wet voorziet in plafonds in de tussenkomst van verzekeraars bij grote natuurrampen. De verzekeringssector zal zijn inspanning verdubbelen tot 44 miljoen euro voor wat Vlaanderen betreft en elke verzekerd slachtoffer volledig vergoeden, zelfs wanneer de schadelast hoger zou zijn dan de wettelijke begrenzing. Bovenop dit deel uitbetaald door de verzekeraars heeft de Vlaamse Regering nu beslist om het saldo te betalen aan de slachtoffers van de watersnood.

Laatste nieuws