fbpx
Nog nooit zo weinig werkzoekenden in Vlaanderen
18 november 2021

Er waren in Vlaanderen 185.833 werkzoekenden in oktober 2021, dat is het laagste aantal ooit. In vergelijking met oktober 2020 is dat een daling met 15%. Ten opzichte van september 2021 is dat een daling van bijna 4% of 7.000 werkzoekenden. De daling doet zich voor in alle categorieën, ook in die categorieën waar het meestal moeilijker is om aan een job te raken. Bij de langdurig werkzoekenden gaat het om een daling van 9%, bij de kortgeschoolden -13%, bij mensen met een beperking -9% en bij mensen met een migratieachtergrond -12%. Ook de werkzoekendengraad is met 5,8% de laagste ooit.

Maand na maand daalt het aantal werkzoekenden in Vlaanderen. In oktober 2021 zit het aantal werkzoekenden op het laagste niveau ooit, er zijn ‘slechts’ 185.833 werkzoekenden. Dat is een daling met bijna 7.000 werkzoekenden in vergelijking met september 2021 en zelfs met 32.000 in vergelijking met oktober 2020. Dat is een enorme daling op een jaar tijd. Die daling zien we in alle categorieën, ook die categorieën waar de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is zoals langdurig werkzoekenden, kortgeschoolden, mensen met een beperking of mensen met een migratieachtergrond. Ook al is de daling beperkter dan de algemene daling.

Ook de werkzoekendengraad, de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de volledige beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar, zit met 5,8% op het laagste niveau ooit. In het laatste jaar is die met meer dan 1% gedaald.

Daling in alle provincies

De daling van het aantal werkzoekenden zet zich ook in alle provincies door.

Laatste nieuws