fbpx
Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen : geïndexeerd bedrag sinds 1 september 2021
23 november 2021

Artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB TMB) vermeldt verschillende criteria, waarmee er rekening moet worden gehouden om te bepalen of een coördinatiestructuur voor de bouwplaats verplicht is en of dientengevolge de aan te stellen veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 moet zijn.

Een van de criteria is de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, BTW niet meegerekend.

Het geïndexeerd bedrag volgens de criteria van artikel 37 van het KB TMB, bedraagt 3 500 604 € sinds 1 september 2021.

Laatste nieuws