fbpx
Publiek opengestelde apotheken : registratie en spreiding
23 november 2021

De ministerraad van 29 oktober 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken..

Het ontwerp beoogt uitvoering te geven aan hoofdstuk 8 van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, dat de spreidingsregels met betrekking tot apotheken, zoals opgenomen in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, wijzigt. De vernieuwde spreidingsregels moedigen fusies tussen apotheken aan en beogen tegelijkertijd een meer evenwichtige dekking van apotheken over het grondgebied. Daarnaast wordt de administratieve procedure voor het overplaatsen van een apotheek vereenvoudigd en objectiever en transparanter gemaakt. Er wordt een voorafgaande inspectie voor nieuwe apotheekvestigingsplaatsen ingevoerd, alsook de mogelijkheid om bepaalde activiteiten in een niet-aangrenzend perceel uit te oefenen.

Laatste nieuws