fbpx
Sociaal statuut : de moederschapsuitkering voor zelfstandigen gaat omhoog
29 november 2021

De federale regering heeft afgelopen vrijdag 26 november een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verhoging van de moederschapsuitkering voor zelfstandige mama’s.

Ter herinnering: het moederschapsverlof bestaat uit twaalf weken. Om het sociaal statuut van zelfstandige vrouwen te versterken, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een verhoging van de moederschapsuitkeringen (van 514,64 euro in geval van voltijds moederschapsverlof en 257,32 euro in geval van halftijds moederschapsverlof) tot hogere bedragen:

  • De eerste vier weken verlof tot een bedrag van 737,61 euro in geval van voltijdse rust(en 368,80 euro in geval van halftijdse rust);
  • Vanaf de vijfde week tot 674,64 euro in geval van voltijdse rust (en 337,32 euro in geval van halftijdse rust).

Laatste nieuws