fbpx
Sociaal statuut : verhoging van de duur van de overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars van zelfstandigen
30 november 2021

Op 26 november heeft de federale regering een maatregel goedgekeurd ter verlenging van de huidige duur van de overgangsuitkering voor zelfstandigen, als onderdeel van de programmawet.

De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt betaald aan de overlevende echtgenoot bij overlijden, die niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen (d.w.z. jonger dan 48 jaar in 2021).

Volgens de nieuwe regels wordt de duur van de overgangsuitkering voor zelfstandigen verlengd van:

  • de huidige 12 maanden tot 18 maanden voor overlevende echtgenoten indien er op het ogenblik van het overlijden geen kinderen ten laste zijn;
  • de huidige 24 maanden tot 36 maanden voor overlevende echtgenoten indien er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is dat de leeftijd van 13 jaar bereikt;
  • de huidige 24 maanden tot 48 maanden voor overlevende echtgenoten indien er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is dat de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt, of indien er een gehandicapt kind ten laste is of indien er een postuum kind wordt geboren binnen 300 dagen na het overlijden.

Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2021. Er is ook voorzien in een overgangsmaatregel voor begunstigden van een overgangsuitkering die is toegekend naar aanleiding van een overlijden dat vóór 1 oktober 2021 heeft plaatsgevonden en waarvan de periode na die datum verstrijkt, zodat zij dezelfde bescherming genieten als toekomstige begunstigden. In deze situaties zal de duur van hun overgangsuitkering worden verlengd.

Laatste nieuws