fbpx
Regering verlengt de economische coronamaatregelen en steunt de evenementensector en horeca
10 december 2021

Het Kernkabinet heeft deze vrijdag 10 december 2021 een pakket economische steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de sanitaire beperkingen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie. De evenementensector, die door sluitingen wordt getroffen, zal een verlaging van de RSZ-bijdragen genieten.

De federale regering had na het Overlegcomité van 3 december aangekondigd dat de steunmaatregelen tot 2022 worden verlengd, naar aanleiding van de opflakkering van de COVID-19-pandemie en de impact ervan op onze economie.

Een pakket maatregelen werd op vrijdag 10 december bekrachtigd. Ze zullen heel het eerste kwartaal van 2022 van kracht zijn. De belangrijkste zijn :

 • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • De tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
 • Het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten
 • Het enkele crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies
 • Een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, IGO- en IVT-begunstigden
 • De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten
 • De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
 • De verlenging van het klein verlet voor vaccinatie
 • De cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
 • De mogelijkheid voor kunstenaars om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen te cumuleren (onbeperkte) met soepele toegang tot
 • De handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers

Bovenop de verlenging van deze maatregelen heeft het Kernkabinet ook zijn goedkeuring gehecht aan een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vierde kwartaal van 2021  voor heel de evenementensector, die rechtstreeks wordt getroffen door de sluitingen als gevolg van de circulatie van het virus. Deze vermindering betreft evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen.

Het enkele crisisoverbruggingsrecht zal vanaf een omzetdaling van 40% (vroeger 65%) worden toegekend, onder andere om de horecasector te steunen. Deze hogere vergoeding geldt vanaf december. Ook het dubbele overbruggingsrecht wordt vanaf december toegepast voor zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken. De regering zal de horecasector tevens ondersteunen bij de uitbetaling van de eindejaarspremies.

Laatste nieuws