fbpx
Economie : sterke stijging van het aantal actieve kmo’s in 2020
7 januari 2022

In 2020 waren er in België meer dan 1 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen actief, een groei van meer dan 4 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens gegevens van de FOD Economie behoort België daarmee tot de best presterende landen van de Europese Unie.

Het aantal actieve btw-plichtige kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in België bedroeg eind 2020 1.049.163 ondernemingen, een stijging van 4 % ten opzichte van het jaar ervoor.

Kmo’s zonder werknemers kenden de sterkste groei met een stijging van +4,9 % ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de stand van zaken van kmo’s en zelfstandige ondernemers van de FOD Economie, op basis van zeven grote thema’s:

  • demografie;
  • faillissementen;
  • werkgelegenheid;
  • digitalisering;
  • financiering;
  • duurzame ontwikkeling;
  • zelfstandigen.

In 2020 nam het aantal kmo’s uitzonderlijk toe met meer dan 40.000 eenheden (40.145). Die sterke stijging is het resultaat van een daling van het aantal stopzettingen (van -69.405 in 2019 naar -64.333 in 2020), in combinatie met een lichte stijging van het aantal oprichtingen (van +103.723 naar +104.459).

De daling van het aantal stopzettingen in 2020 is toe te schrijven aan de diverse steunmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden (moratorium op faillissementen, verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, uitstel, verlaging of vrijstelling van de betaling van socialezekerheidsbijdragen, enz.).

Zo was de dichtheid van kmo’s in België iets hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie (EU) (68 kmo’s per 1.000 inwoners in België tegenover 59 voor de EU in 2020).

De sectoren met het grootste aantal kmo’s waren:

  • gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (19,5 %);
  • handel (17,7 %);
  • bouwnijverheid (13,7 %).

Die drie sectoren samen zijn goed voor iets meer dan de helft van alle kmo’s (50,9 %).

In de drie sectoren groeide het aantal bedrijven tussen 2019 en 2020 met respectievelijk 4,9 %, 2,9 % en 4,7 %.

Daling van het aantal faillissementen

In 2020 gingen 7.197 kleine en middelgrote ondernemingen failliet. Dat is een daling met 32 % in vergelijking met het jaar daarvoor.

Door die faillissementen gingen 14.085 banen in kmo’s verloren, een afname met 24,5 % ten opzichte van 2019.

Die aanzienlijke vermindering van het aantal faillissementen en verloren banen moet echter worden gezien in de context van de gezondheidscrisis die ons land doormaakte, en van de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven, waaronder het moratorium op faillissementen.

Laatste nieuws