fbpx
Handel : driekwart van de Belgen kocht in 2020 online
7 januari 2022

Door het gecombineerde effect van de gezondheidscrisis en een uitstekende connectiviteit maakten de Belgen in 2020 veel meer gebruik van e-commerce dan het gemiddelde in de EU. Ook het thuiswerken kreeg een enorme boost: bijna een derde van de Belgen deed aan telewerk. Dat blijkt uit de 10e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij, die de FOD Economie en staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, op donderdag 9 december voorstellen.

De Barometer van de Informatiemaatschappij geeft een cijfermatig overzicht van de ontwikkeling van de digitale economie en samenleving in België en in de belangrijkste landen van de Europese Unie (EU). Hij belicht de specifieke aandachtspunten voor ons land op basis van relevante indicatoren uit officiële statistische bronnen.

Met een internettoegang van meer dan 90 %, zowel voor gezinnen als voor ondernemingen, en een vaste breedbanddekking van bijna de hele bevolking (99,7 %) is België een gedigitaliseerd land op het vlak van infrastructuur. Toch moeten er nog meer inspanningen worden gedaan op het vlak van penetratie van mobiel internet en dekkingsgraad van glasvezelnetwerken, opleidingen en het aantal vrouwen in digitale beroepen.

 

Sterke opmars van online shoppen

Die uitstekende connectiviteit, in combinatie met de gezondheidscrisis en de lockdownmaatregelen, heeft ertoe geleid dat 73 % van de Belgen in 2020 online aankopen deed. Dat was een stijging met 7 procentpunten ten opzichte van 2019 en daarmee torende België ver boven het Europese gemiddelde (65 %) uit. Er blijft nog ruimte voor verbetering als we de resultaten van ons land vergelijken met die van de vier buurlanden.

In de laatste drie maanden van 2020 kocht 42 % van de in België wonende consumenten online bij verkopers uit andere EU-landen, dat zijn 25 procentpunten meer dan de EU27.

De e-commerce (website + EDI) vertegenwoordigde 31,4 % van de omzet in 2020 van bedrijven die in België gevestigd zijn. Hoewel dat een daling van 1,2 procentpunt betekent ten opzichte van 2019, doen de bedrijven in België het nog altijd veel beter dan de Europese bedrijven in de EU27 (19,8 %) en de bedrijven gevestigd in de buurlanden. Daar ligt het percentage tussen 15 % (Luxemburg) en 23,1 % (Frankrijk).

Laatste nieuws