fbpx
Verlenging van de mogelijkheden tot uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen
19 januari 2022

Een omzendbrief van de Minister van Zelfstandigen en KMO’s voorziet de verlenging van de betalings- en uitstelfaciliteiten voor de sociale bijdragen, enkel voor de zelfstandigen die nog zwaar getroffen worden door de Covid-19-crisis. Daarnaast zullen zij een verlaging kunnen aanvragen van het bedrag van hun voorlopige sociale bijdragen voor heel 2022. 

Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen het volgende kunnen verkrijgen:

  • Een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op sociale zekerheidsuitkeringen. In tegenstelling tot de vorige jaren, is deze maatregel enkel gericht op de zelfstandigen die actief zijn in een sector die moet sluiten of in een zwaar getroffen sector (om er in dit laatste geval van te genieten, moeten zij aantonen dat zij voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies hadden van 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het referentiejaar 2019). Het is van toepassing op zowel de voorlopige bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022, als voor de regularisatiebijdragen voor de kwartalen uit 2018, 2019 of 2020 die betaalbaar worden op 31 maart 2022. 
  • Een vrijstelling van hun sociale bijdragen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Deze maatregel is voortaan uitsluitend gericht op de zelfstandigen actief in een sector die moet sluiten of in een zwaar getroffen sector (om er in dit laatste geval van te genieten, moeten zij aantonen dat zij voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies hadden van 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het referentiejaar 2019). Daarnaast zal de wachttijd vier kwartalen bedragen, om ervoor te zorgen dat starters van deze vrijstelling kunnen genieten. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar worden geregulariseerd.
  • Een verlaging van de voorlopige sociale bijdragen voor 2022, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Bovendien zullen de drempels voor deze verlaging van de voorlopige sociale bijdragen worden geschrapt vanaf 1 januari 2022.
  • Geen verhoging van de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022. In normale tijden, wanneer een zelfstandige zijn sociale bijdragen niet op tijd betaalt, worden zij van rechtswege verhoogd met 3%. Deze verhogingen worden automatisch geannuleerd voor het eerste kwartaal van 2022. 

Laatste nieuws