fbpx
Zelfstandigenpensioen : Stijging van de plafonds voor toegelaten activiteit
28 januari 2022

Sinds 2015 kunnen sommige begunstigden van een zelfstandigenpensioen hun pensioen cumuleren met een bezoldigde activiteit zonder plafond. Anderen zijn onderworpen aan een wettelijk vastgelegd plafond en moeten deze activiteit aangeven.

De plafonds hebben betrekking op de volgende zelfstandigen:

  • de echtgenoten van de begunstigden van een gezinspensioen;
  • de begunstigden van een rustpensioen die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt en die geen loopbaan hebben van 45 jaar;
  • de begunstigden van enkel het overlevingspensioen.

Sommige begunstigden van een zelfstandigenpensioen zijn sinds 2015 niet meer onderworpen aan een plafond:

  • de begunstigden van een rustpensioen (rust- of overlevingspensioen) vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 65 jaar worden;
  • de begunstigden van een vervroegd rustpensioen die een loopbaan kunnen aantonen van 45 jaar;
  • de begunstigden van een overgangsuitkering.

Laatste nieuws