fbpx
Covid-19 :uitbreiding van de RSZ-premievoor de gesloten inrichtingen
14 februari 2022

De ministerraad van 21/01/2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de uitbreiding van de premie voor de betaling van sociale bijdragen voor de werkgevers van binneninrichtingen die gesloten werden voor het publiek.

De wet houdende tijdelijke steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie legt een tijdelijke steunmaatregel vast voor werkgevers uit de evenementensector, voor discotheken, dancings en binnenspeeltuinen, door te voorzien in een premie voor de betaling van RSZ-bijdragen voor deze werkgevers die anders vanwege de COVID-19-uitbraak personeel dreigen te ontslaan.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet en voorziet in de toekenning van een premie voor de betaling van socialezekerheidsbijdragen voor de werkgevers van subtropische binnenzwembaden, trampolineparken, bowlingzalen, snooker- en biljartzalen, dartszalen, escape rooms, inrichtingen voor paintball- en lasergames. Deze premie heeft tot doel te helpen bij het vermijden van ontslagen als gevolg van de COVID-19-pandemie door de loonkost van de betrokken werknemers te verlagen.

Laatste nieuws