fbpx
Sociaal statuut : een rouwverlof voor zelfstandigen
14 februari 2022Zelfstandigen hebben voortaan recht op een rouwverlof bij overlijden van een familielid (de echtgenoot of samenwonende partner van de zelfstandige of het kind, adoptiekind of pleegkind van de zelfstandige of van zijn echtgenoot of samenwonende partner).

Zij kunnen hun beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximum 10 dagen, in een periode van een jaar na het overlijden.

Zij ontvangen een uitkering van 87,49 euro per dag (geïndexeerd bedrag op 1 januari 2022).

Het rouwverlof moet worden aangevraagd bij het socialeverzekeringsfonds, in een periode van een jaar na het overlijden.

De onderbreking van de beroepsactiviteit kan ten vroegste aanvangen op 25 juli 2021.

Laatste nieuws