fbpx
Bent u btw-belastingplichtige ? Dien dan uw klantenlisting 2021 in voor 31 maart 2022
22 maart 2022


Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.

Uitzondering: als u een machtiging hebt gekregen om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling, kunt u uw klantenlisting indienen via Intervat. Indienen op papier is toegestaan, maar in dat geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegd kantoor en het ingevuld terugsturen naar het scanningscentrum.

Hoe kunt u gemakkelijk uw klantenlisting via Intervat indienen?

Als u uwactiviteit hebt stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?

U bent…Wat moet u doen?

een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen

Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen. Opmerking: de FOD Financiën zal, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking nemen die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2022. Of dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling
Dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling
U hoeft niet langer een nihil-listing in te dienen.

lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen
Dien een nihil-listing in.

een andere belastingplichtige
Informeer schriftelijk uw bevoegd kantoor.

Laatste nieuws