fbpx
Een overbruggingsrecht “Oekraïne”
8 april 2022

Op 01/04 heeft de KERN beslist een crisis-overbruggingsrecht in te voeren voor zelfstandigen die direct getroffen worden door de oorlog in Oekraïne. Dit overbruggingsrecht voert een tweede pijler “omzetdaling” in die identiek is aan die voor het overbruggingsrecht in verband met de coronacrisis. Deze zal nu echter alleen van toepassing zijn op zelfstandigen die sterk getroffen worden door het conflict in Oekraïne (omzetverlies van ten minste 40% ten opzichte van dezelfde maand in 2019). 

Verlenging van het crisis-overbruggingsrecht

· Er zal een tijdelijk crisis-overbruggingsrecht worden voorzien voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze maatregel zal worden uitgewerkt naar analogie met de bestaande tweede pijler van het crisis-overbruggingsrecht. Deze maatregel is van toepassing van 1 april tot 30 juni 2022.     

Om ervoor in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een omzetdaling aantonen van ten minste 40% voor de maand voorafgaand aan hun aanvraag in vergelijking met 2019. Deze daling moet gelinkt zijn aan het conflict in Oekraïne en de zelfstandige zal dit met bewijsstukken moeten aantonen. Het gaat om een bedrag van 1.398,17 euro (zonder personen ten laste) en 1.747,16 euro (met personen ten laste).

· Bovendien wordt de derde pijler (COVID) “in geval van quarantaine of opvang van een kind” verlengd tot juni 2022.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een onderbreking kunnen aantonen van hun activiteit omdat zij in quarantaine of isolatie werden geplaatst of door de zorg voor hun kind gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze financiële steun staat in verhouding tot de duur van de onderbreking.

Laatste nieuws