fbpx
(Kleine) caféhouders : forfaitaire grondslagen van aanslag inzake btw en indiening van de aangifte voor het eerste kwartaal 2022
29 april 2022

De Raad van State heeft de forfaitaire regeling inzake btw voor de (kleine) caféhouders voor het jaar 2020 (F-2020/4-24) vernietigd omdat de vormvoorwaarden niet gerespecteerd waren (zie het arrest nr. 251.520 van 17 september 2021 (externe link)).

Hebt u geopteerd voor die forfaitaire regeling? Ondanks de vernietiging door de Raad van State verliest u die regeling niet en hoeft u niet te veranderen van btw-regeling. Een ministerieel besluit is momenteel in voorbereiding om de vormvoorwaarden te herstellen. We houden u op de hoogte van de publicatie van dat besluit.

Hoe moet u de btw-aangifte voor het eerste kwartaal 2022 invullen? U kunt die invullen op basis van de forfaitaire grondslagen die van toepassing waren in het vierde kwartaal 2021.

Ter herinnering: zoals aangekondigd in het actuabericht van 14 januari 2022, kunnen belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de normale btw-regeling of aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen sinds 1 januari 2022 niet meer opteren om forfaitaire grondslagen te gebruiken. Daarnaast kunnen ook belastingplichtigen die hun economische activiteit beginnen geen forfaitaire grondslagen meer toepassen sinds 1 januari 2022.

Laatste nieuws